Poradnik finansowy

FUNDUSZE NA WIELKOSKALOWE INNOWACJE W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM

Unia Europejska zainwestuje ponad 1,8 mld euro w 17 innowacyjnych projektów w dziedzinie czystych technologii. Dotacje zostaną wypłacone z Funduszu Innowacyjnego, który […]

DETAIL