POWSTANIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE POMP CIEPŁA

Niemiecki gigant chemiczny BASF oraz koncern energetyczny MAN Energy Solutions łączą siły przy budowie jednej z największych na świecie pomp ciepła w Ludwigshafen. Jej mocy wyniesie 120 MW!
BASF i MAN Energy Solutions zawarły strategiczne partnerstwo w celu budowy pompy ciepła na skalę przemysłową w zakładach BASF w Ludwigshafen. Projekt ten ma w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wprowadzenia technologii o niskiej emisji CO2 w produkcji chemicznej oraz zmniejszenia zużycia gazu ziemnego w zakładzie.

Planowana pompa ciepła na dużą skalę umożliwi produkcję pary przy użyciu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), wykorzystując jako źródło energii cieplnej ciepło odpadowe z systemu wody chłodzącej w BASF. Jak informują niemieccy inwestorzy, dzięki zintegrowaniu planowanej pompy ciepła z infrastrukturą zakładu można wyprodukować do 150 ton pary na godzinę, co odpowiada mocy cieplnej 120 MW. Projekt może zmniejszyć emisję CO2 w zakładzie nawet o 390 tys. ton metrycznych rocznie.

Para wodna jest najważniejszym źródłem energii w przemyśle chemicznym. W Ludwigshafen firma BASF potrzebuje około 20 milionów ton pary rocznie. Jest ona wykorzystywana w produkcji, do osuszania produktów, podgrzewania reaktorów lub do destylacji. Dzięki temu projektowi obaj partnerzy chcą zdobyć doświadczenie w integracji i eksploatacji pomp ciepła na skalę przemysłową oraz utorować drogę do standaryzacji i wdrożenia tej technologii w innych zakładach.

W Ludwigshafen testujemy i rozwijamy kilka technologii i alternatywnych procesów, aby zastąpić paliwa kopalne – dotyczy to również elektrycznej produkcji pary. Ochrona klimatu oznacza nie tylko unikanie emisji gazów cieplarnianych, ale również zrównoważone wykorzystanie energii – przemysłowe pompy ciepła umożliwiają jedno i drugie. W przyszłości będą one stanowiły istotną część zrównoważonej infrastruktury energetycznej w zakładzie w Ludwigshafen

– powiedział Dr Uwe Liebelt, prezes European Verbund Sites w BASF.

W pierwszym etapie partnerzy projektu przeprowadzą studium wykonalności, które ma zostać ukończone do końca 2022 roku. Wyniki w zakresie opłacalności ekonomicznej, efektywności i konkurencyjności technologii będą stanowić podstawę dla późniejszego procesu decyzyjnego dotyczącego budowy pompy ciepła.

Źródło: BASF

Leave a comment