W spółce mieszkaniowej Skanska jest odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań oraz działania firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju – ze szczególnym
naciskiem na podnoszenie efektywności energetycznej projektów mieszkaniowych,
realizowanych i planowanych. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie tych
służących ograniczaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko
naturalne.
Interesuje się fizyką, kosmologią, a także historią rozwoju nauki.