dr hab inż. Paweł Krause

W roku 2001 uzyskał na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dyplom magistra-inżyniera budownictwa z zakresu specjalności: Technologia i organizacja w budownictwie na podstawie pracy pt. ”Trwałość bezspoinowego systemu ocieplania budynków mieszkalnych”. Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki budowli, budownictwa ogólnego, ochrony cieplnej budynków, ochrony fizycznej budynków, utrzymania obiektów budowlanych, prawa budowlanego i prawa w budownictwie.
Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).
W 2006 r. uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od 2014 r. rzeczoznawca budowlany GUNB.
Autor i współautor ponad 500 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.