dr inż. Ołeksij Kopyłow – absolwent Politechniki Lwowskiej. Od 2006 roku pracownik naukowy ITB, zastępca Kierownika Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych, członek Rady Naukowej ITB. Od 2016 roku wykładowca akademicki na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Członek Komitetu 198 PKN ds. Szkła. Od wielu lat zajmuje się tematyką nowoczesnych systemów elewacyjnych. Autor licznych ekspertyz, prac naukowo-badawczych związanych z oceną bezpieczeństwa użytkowania, przydatności użytkowej, poprawności wykonania systemów elewacyjnych oraz określeniem ich stanów technicznych. Opracował Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru elewacji wentylowanych oraz elewacji Veture, jest współautorem Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Lekkiej Obudowy z Płyt Warstwowych oraz poradnika dot. diagnostyki stanów technicznych elewacji wentylowanych. Kierownik merytoryczny licznych szkoleń prowadzonych w ITB dot. systemów elewacyjnych. Autor licznych artykułów o charakterze inżynierskim skierowanych do profesjonalistów opublikowanych na łamach Inżyniera Budownictwa, Buildera, Materiałów Budowlanych.