Ewelina Woźniak Szpakiewicz jest Prezesem Zarządu w Spółce DMDmodular, firmie produkcyjnej działającej w branży budownictwa modułowego. Spółka prowadzi unikatowe projekty w sektorze mieszkalnym, hotelowym oraz rekreacyjnym, dostarczając obiekty modułowe do szeregu krajów, w tym Holandii, Wielkiej Brytanii i Danii. Spółka jest również wykonawcą wielorodzinnego modułowego budynku efektywnego energetycznie i procesowo, wyłonionym w konkursie organizowanym przez NCBiR, który powstanie w Mysłowicach.
Od 2021 Ewelina Woźniak- Szpakiewicz pełni funkcję Wiceprzewodniczącej europejskiego oddziału amerykańskiej organizacji Modular Building Institute działającej na rzecz rozwoju i promocji budownictwa modułowego na świecie. Z wykształcenia jest architektem. Jest także doktorem nauk technicznych, wykładowcą na Politechnice Krakowskiej oraz ekspertem podczas szeregu międzynarodowych wydarzeń dotyczących sektora off-site. Z branżą budownictwa modułowego jest związana od 12 lat.