Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i ceramiki AGH, Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Członek wielu organizacji naukowych i technicznych, autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Od ponad 20 lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi w obszarze materiałów budowlanych, w szczególności związanych z chemią budowlaną. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego materiałów budowlanych. Zaangażowana w realizację projektów badawczych, które kończą się wdrożeniem w przemyśle. W ostatnich latach skupiona na realizacji badań w obszarze zaawansowanych energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii oraz zrównoważonego rozwoju.