Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni członek ACCA, absolwent szkoleń Advanced Management Programme prowadzonych przez INSEAD i Wharton Business School. Od 2018 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Płyt Warstwowych PU Polska. Rozwój zawodowy początkowo związał z finansami, rozpoczynając pod koniec lat 90. pracę w firmach doradczych EY i PwC, które stanowiły swoisty inkubator doświadczeń przedsiębiorczości. Następnie kontynuując jako członek zarządu/CFO w firmach z branży spożywczej (obecne Goodvalley) oraz branży doradczo-inżynieryjnej (Arcadis) zajmował się łączeniem spółek, integracją organizacji, ich rozwijaniem zarówno poprzez akwizycje jak i organicznie. W 2012 dołączył do Balex Metal jako CFO, gdzie od 2013 pełnił rolę Członka Zarządu, a od lipca 2018 – objął funkcję Prezesa Zarządu odpowiedzialnego już za całokształt działalności Grupy Balex.