Dr inż. Mariusz Garecki jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.  Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest przewodniczącym Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, mykolog, rzeczoznawca budowlany. Od ukończenia studiów związany z branżą ociepleń, specjalizuje się w badaniach i certyfikacji produktów oraz diagnostyce obiektów budowlanych. Od 2015 zatrudniony w firmie Atlas sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju produktów i szkoleń i koordynatora Grupy Atlas. Uczestniczył w realizacji wielu projektów, w tym opracowaniu technologii prac konserwatorskich świątyni Hatszepsut w egipskiej Dolinie Królów. Nadzorował także prace termoizolacyjne fasad Hotelu Atlantis w Dubaju.