Inżynier budownictwa. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. Od początku zawodowo jest związany z sektorem budownictwa, początkowo jako pracownik naukowy w PL, w której obronił rozprawę doktorską poświęconą konstrukcjom żelbetowym. Od 20 lat zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej gdzie na przestrzeni lat pracował na różnych stanowiskach, w wielu zakładach merytorycznych (m.in. nowych technik wykończeniowych, badań lekkich przegród i przeszkleń, konstrukcji i elementów budowlanych czy badań ogniowych). Od wielu lat współpracuje również ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP), gdzie realizuje się kształtując kolejne pokolenia inżynierów i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP).
Do podstawowych zainteresowań naukowo-badawczych, w których się specjalizuje należą zagadnienia dotyczące konstrukcji budowlanych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Członek KT-102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych i KT-232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej przy PKN. Członek Rady Naukowej ITB. Autor i współautor kilkuset opinii i ekspertyz budowlanych. Autor licznych publikacji z zakresu budownictwa o charakterze naukowym i technicznym.