Paweł Wargocki (56) jest Profesorem Nadzwyczajnym na Politechnice Dunskiej. W 1990 ukończył Politechnikę Warszawską w stopniu magistra a w 1998 uzyskal stopien doktora na Politechnice Duńskiej, gdzie od tego czasu uczy i prowadzi badania. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w badaniach dotyczacych warunkow środowiska wewnętrznego i ich wplywu na ludzi. Najbardziej znany jest ze swojej przełomowej pracy, która pokazuje, że pogorszona jakość środowiska w pomieszczeniach wpływa na pracę biurową i wyniki w nauce; wyniki te zostaly poszerzone o wplyw warunkow cieplnych. Inne prace dotyczyly okreslenia dotyczących wentylacji i oczyszczania powietrza. Jego ostatnie prace obejmują badania nad emisją zanieczyszczen od ludzi, jakością snu w odniesieniu do warunkow srodowiska wewnetrznego, wplywem zielonych budynków na samopopczucie ich uzytkownikow oraz oczyszczaniem powietrza w fazie gazowej i jakością powietrza w samolotach. Współpracował z wiodącymi instytucjami badawczymi, uniwersytetami i partnerami przemysłowymi na całym świecie, w tym z National University of Singapore, Jiaotong University w Szanghaju, Syracuse Center of Excellence, United Technologies, Velux i Google. Był prezesem i wieloletnim członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Jakości Powietrza w Pomieszczeniach i Klimatu (ISIAQ), wiceprzewodniczacym konferencji Indoor Air 2008 oraz przewodniczącym komitetów ASHRAE. Był prezydentem Akademii Nauk o Powietrzu W Pomieszczeniach. Otrzymał wiele nagród za swoją pracę naukowa w tym w 2022 nagode Lidera Instalacji w Polsce. Publikował obszernie swoje prace w tym w Polsce.