Piotr Pawlak – Kierownik Działu Zarządzania Produktowego ROCKWOOL CEE