technologie

TECHNOLOGIE, KTÓRE STOSOWAĆ BĘDZIEMY W ENERGOOSZCZĘDNYM BUDOWNICTWIE

Przynajmniej kilkukrotnie mniejsze zużycie energii, pozyskiwanie prądu z własnych źródeł, produkowanie ciepła wtedy, gdy jest najtańsze, by zmagazynować je na później. To […]

DETAIL

FUNDUSZE NA WIELKOSKALOWE INNOWACJE W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM

Unia Europejska zainwestuje ponad 1,8 mld euro w 17 innowacyjnych projektów w dziedzinie czystych technologii. Dotacje zostaną wypłacone z Funduszu Innowacyjnego, który […]

DETAIL