TOP 3 – TECHNOLOGE, KTÓRE NAJSZYBSZEJ ZWOJUJĄ RYNEK BUDOWLANY

Ostatnie lata dla polskiego budownictwa były bardzo dobrym okresem. Wysoki popyt na materiały budowlane, koniunktura na nowe budownictwo sprawiały, Że firmy budowalne mogły być naprawdę zadowolone ze swoich poczynań na rynku. 

Wzrostowi towarzyszą jednak pewne ryzyka. Wysoka inflacja, ograniczona dostępność oraz rosnące ceny materiałów budowlanych, a także brak siły roboczej już w 2021 roku były ogromnym wyzwaniem dla całej branży. Przedsiębiorstwa muszą zatem szukać skutecznych sposobów na utrzymanie rentowności swoich inwestycji. Jednym z nich jest digitalizacja procesów budowlanych. Polska plasuje się na stosunkowo niskiej pozycji pod względem integracji technologii cyfrowych. Sytuacja ta się jednak szybko zmienia, a już co trzecia polska firma z sektora MŚP deklaruje, że digitalizacja jest dla niej kwestią priorytetową. 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE 

Pandemia COVID-19 również pokazała pilną potrzebę wdrożenia cyfrowych rozwiązań. W ramach badań przeprowadzonych przy współpracy ConQuest Consulting (studenci Szkoły Głównej Handlowej) z BauApp (dostawca cyfrowych rozwiązań dla branży budowlanej), postanowili przyjrzeć się różnym „digitalowym” technologiom i benchmarkom z całego świata. Z tego powstał raport „Proptech Raport 2022 – Innowacyjne technologie w polskim przemyśle budowlanym”.

Głównym celem badania było wyselekcjonowanie nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych dla branży budowlanej, które według liderów budownictwa będą miały w najbliższym czasie największy wpływ na branżę. Respondenci oceniali 12 technologii pod względem ich wpływu na zysk i marżę brutto. Dodatkowym zadaniem było określenie perspektywy czasowej dla wdrożenia tych technologii.

Z tych wszystkich analiz wyszło, że już w dosłownie w najbliższej perspektywie trzy dziedziny szczególnie szybko odnotują swoją rolę w sektorze budowlanym. 

  1. PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 

Firmy zdają sobie sprawę, że odejście od formy papierowej na rzecz cyfrowych narzędzi to przyszłość polskiego budownictwa. Jedna centralna aplikacja dostępna dla wszystkich uczestników, która pozwala na przetwarzanie, udostępnianie i zatwierdzanie dokumentów na wszystkich etapach inwestycji (od fazy planowania po etap gwarancji) to klucz do realizacji wysokiej jakości projektów. Na rynku dostępne są rozwiązania, które cechuje duża elastyczność a co za tym idzie możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Należy oczekiwać, że rozwiązania tego typu będą wkrótce bardzo pożądane w sektorze budowlanym. 

  1. PREFABRYKACJA 

Dzięki prefabrykacji konstrukcje powstają szybciej, w bardziej uporządkowany sposób i z mniejszym prawdopodobieństwem popełnienia błędów. Chociaż elementy modułowe muszą być dostarczone na teren budowy, praca z gotowymi produktami jest łatwiejsza niż z materiałami konstrukcyjnymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że praca z materiałami prefabrykowanymi już teraz odgrywa ważną rolę w wielu projektach, ale będzie się jeszcze bardziej upowszechniać, ponieważ jest coraz bardziej staje się przystępna cenowo.

  1.   DATA 

W projektach budowlanych wykorzystuje się różnorakie rodzaje informacji, które gromadzone są przy pomocy różnych technologii i sposobów komunikacji. Ich ilość wraz z rozwojem inwestycji stale wzrasta. Każdego dnia przybywa danych, które dzięki odpowiedniej analizie mogą stanowić ogromną wartość biznesową dla projektu czy przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu pulpitów BI (Business Intelligence) możliwa jest analiza zebranych danych, ich wizualizacja oraz tworzenie raportów w czasie rzeczywistym.

Źródło: BauApp