Trendy Budowlane 2023

 14-15 listopada 2023

Więcej informacji wkrótce!

Za nami I edycja Trendów Budowlanych 2022!

W połowie listopada w Krakowie miało miejsce wydarzenie Trendy Budowlane 2022. Na tę okoliczność blisko 40 prelegentów prezentowało zebranym na miejscu oraz tym oglądającym transmisje online, jakie zmiany obecnie zachodzą w budownictwie. Równolegle w tym samym obiekcie i w tym samym czasie odbywała się już 5. edycja Kongresu Trendy Energetyczne 2022. W sumie obie imprezy dotarły ze swoim przekazem bezpośrednio do blisko 1900 osób.

Trendy Budowlane 2022 to wydarzenie gdzie, zaproszeni goście w randze ministrów, osoby decyzyjne w różnego rodzaju organizacjach oraz eksperci tworzący nowe regulacje prawne, przez dwa dni biorą udział w prezentacjach, dyskusjach, panelach tematycznych dotyczących tego wszystkiego co będzie miało wpływ na budownictwo. Prelegentami byli najwybitniejsi specjaliści w swoich dziedzinach, osoby, które już dziś dostrzegają kierunki zmian branży budowlanej.

Na naszych oczach dokonuje się ogromny przełom w budownictwie. Wzrost cen energii, wymogi środowiskowe, wymogi związane z efektywnością energetyczną oraz nowe regulacje techniczne wymuszają na nas już teraz szereg zmian. Trendy Budowlane 2022 miały odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakim sposób rozwijają się technologie na tym rynku. Trendy Budowlane skierowane są do projektantów, architektów, inżynierów, osób na co dzień zajmujących się projektowaniem i nadzorem obiektów budowlanych. Celem tego wydarzenia jest objaśnienie zmian jakie obecnie zachodzą w branży budowlanej i w myśleniu o procesie projektowania, budowy i modernizacji.

“Gdzie jest i dokąd zmierza budownictwo?” Tak została zatytułowana pierwsza część konferencji. Ludomir Duda (ekspert niskoemisyjnej gospodarki komunalnej) w rozmowie Jarosławem Guzalem (Globenergia, termomodernizacja.pl) dokonał analizy obecnie zachodzących zmian w budownictwie. Wskazał mechanizmy temu towarzyszące oraz kierunki w jakim prawdopodobnie pójdzie nasze myślenie i postrzeganie budynku. Ponadto odniósł się do tego wszystkiego, co będzie stymulowało branżę budowlaną wskazując między innymi na trendy technologiczne, które mogą zdominować tę dziedzinę.

Co będzie standardem w projektowaniu budynków?

Kolejnym punktem programu Trendy Budowlane 2022 była debata zatytułowana „Budownictwo zeroemisyjne, niemal zeroenergetyczne, autonomiczne – co będzie standardem w projektowaniu budynków?”. Uczestnikami tej rozmowy byli Filip Pachla (Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Szymon Firląg (Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa), Bogdan Szymański (Globenergia). Odnieśli się oni do kwestii standardu energetycznego budynku, w jakim kierunku będą podążały przepisy w tym zakresie. Ponadto rozmowa dotyczyła również kwestii samych umiejętności projektowania nowoczesnych budynków oraz tego czy zawód projektanta, inżyniera jest przygotowane na zachodzące w budownictwie zmiany.

Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych

„Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych, czyli dekarbonizacja w praktyce” to tytuł kolejnej debaty, której uczestnikami byli: Robert Geryło (Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej), Paweł Pichniarczyk (Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), Adam Wizimirski (Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Produktów i Marketingu Balex Metal). W tej części pytania prowadzącego debatę Jarosław Guzala dotyczyły między innymi tego jak zmieniają się technologie i materiały budowlane oraz jak zmieniają się kryteria projektowania obiektów budowlanych.

Co dalej w budownictwie?

Co czeka polskie budownictwo? Jak pokonać lub przetrwać kryzys na rynku? Na te pytania w kolejnej części Trendów Budowlanych 2022 odpowiadali Paweł Kisiel (Prezes Zarządu firmy Atlas), Maciej Korbasiewicz (Prezes Zarządu firmy Bolix S.A.) oraz Michał Adamiuk (Prezes Zarządu Grupy 3W). We wspólnej dyskusji dokonali oni prognozy jak może się zachować rynek budowlany w najbliższych miesiącach i latach. Zdefiniowali również czynniki, które mogą być sprzyjające dla branży budowlanej w krótkiej perspektywie. Zebrani wskazywali na rolę termomodernizacji dla budownictwa w kontekście sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej.

„Ślad węglowy operacyjny i wbudowany w teorii i praktyce. Aktualny stan wiedzy” – tak zatytułowana była prezentacja Michała Piaseckiego z Instytutu Techniki Budowlanej, cenionego autorytetu w tej dziedzinie. W tym wystąpieniu autor w skondensowany sposób przedstawił wszystko to, co się dzieje wokół współczesnych wymagań środowiskowych względem wyrobów i obiektów budowlanych. Był to doskonały wstęp do kolejnej dyskusji, którą poprowadził Bartłomiej Świderek (Globenergia). Gościł w debacie Alicję Kuczera (Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC), Ewę Kosmalę (Global Sustainability Director Grupa Selena) oraz Artura Leszczyńskiego (Manager ds. rozwoju biznesu Skanska). „Współczesna wizja projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowlanych” to tytuł tej rozmowy, która dotyczyła obecnej sytuacji na rynku w kontekście na przykład obliczania śladu węglowego oraz w kontekście działalności uczestników rynku budowlanego, którzy coraz częściej dostrzegają potrzeby w tym zakresie. Pozostając w tej tematyce Dorota Bartosz (Dyrektor Techniczna Ds. Zrównoważonego Budownictwa w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC) zaprezentowała w swojej prezentacji kwestie szacowania śladu węglowego budynków oraz zaprezentowała informacje w zakresie dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. W ramach tej sesji swoją prezentację miała także Małgorzata Niziurska (Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych). Ekspertka opowiadała nt. wymogów środowiskowych stawianych współczesnym materiałom budowlanym.

Głos stowarzyszeń branżowych – wyzwania dla budownictwa

Kolejny punkt programu Trendów Budowlanych 2022 to Panel POBE zatytułowany; „Zmiany w Dyrektywie EPBD – nowe wyzwanie dla budownictwa”. Uczestnikami tego byli Bogdan Atanasiu (Komisja Europejska), Tomasz Gałązka (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej) oraz Paweł Wróbel (Gate Brussels). W trakcie tej rozmowy poruszano kwestie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), które planowane jest wprowadzenie zarówno w zakresie państw Unii Europejskiej jak i Polski, która w tym zakresie ma jeszcze wcześniejsze zobowiązania. W trakcie rozmowy poruszano kwestie skutków tych regulacji dla rynku budowlanego chociażby w kontekście wprowadzenia klas energetycznych dla budynków nowych i modernizowanych.

Prefabrykacja i budynki modułowe

W trakcie tego wydarzenia nie mogło zabraknąć tematyki związanej z prefabrykacją i budownictwem modułowym. Jest to ewidentnie coraz bardziej widoczny trend w budownictwie. W tej części wystąpił Paweł Sulik (Instytut Techniki Budowlanej) „Rozwiązania technologiczne stosowane w prefabrykacji budynków. Przegląd oferty rynkowej i możliwości produkcyjne”. To wystąpienie stanowiło idealne wprowadzenie do debaty „Lekkie (prefabrykowane) budownictwo szkieletowe”. Uczestnikami tego spotkania byli Ewelina Woźniak-Szpakiewicz (Prezes Zarządu DMDmodular), Piotr Wereski Saint-Gobain Construction Products Polska) i Krzysztof Schabowicz (Politechnika Wrocławska). Dyskusja prowadzona w ramach tej części obrad dotyczyła perspektyw tej dziedziny i barier w rozwoju tych technologii w Polsce.

Wieczór branżowy i uroczysta gala TRENDERY 2022

Jak co roku, pierwszy dzień Trendów zwieńczyła uroczysta gala. Podczas bankietu zostały wyróżnione ważne firmy osobowości z branży energetycznej w ramach Kongresu Trendy Energetyczne 2022. Po raz pierwszy przy okazji Trendów Budowlanych przyznano nagrodę Trender. Jest to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Podczas tegorocznej edycji Trendów Budowlanych jako pierwszy Trendera w dziedzinie budownictwa otrzymał dr hab inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej. Nagrodzony, to wieloletni propagator idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Pomysłodawca i twórca wdrożeń w zakresie krajowego systemu i deklaracji środowiskowych EPD dla wyrobów budowlanych. Zasłużony w tworzeniu wielokryterialnego systemu oceny środowiskowej budynków. Z ramienia Trendów Energetycznych tytuł TRENDERA powędrował do Jarosława Kotyzy, z Centrum “Miękinia” WGGIOŚ AGH oraz do Joanny Maćkowiak-Pandery – prezeski Forum Energii.

 

Kongres Trendy Energetyczne ma już pięcioletnią historię. Dokładnie pięć lat temu organizatorzy tego wydarzenia wyróżnili firmy, które wówczas budowały markę tej inicjatywy. Wpisując się w tę tradycję przy okazji Trendów Budowlanych 2022 wręczono firmom Partnerom tytuł marki Trendów Budowlanych, który otrzymały takie firmy jak: Balex Metal, Bolix, Rockwool, Grupa Saint-Gobain, Grupa Selena oraz Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Program Konferencji

10:00

Rozpoczęcie Konferencji Trendy Budowlane 2022

10:05

Gdzie jest i dokąd zmierza budownictwo?

Na naszych oczach dokonuje się ogromny przełom w budownictwie. Wzrost cen energii, wymogi środowiskowe, digitalizacja, automatyzacja, nowe regulacje techniczne wymuszają na nas zmiany. Dokąd zmierza budownictwo? Co obecnie zmienia się w tej dziedzinie? 
Uczestnicy: Ludomir Duda (Ekspert), Jarosław Guzal (GlobEnergia)

10:20


Budownictwo zeroemisyjne, niemal zeroenergetyczne, autonomiczne – co będzie standardem w projektowaniu budynków? (debata)

Kiedy to będzie wymóg prawny? Jakie technologie i materiały stosujemy w tego rodzaju budownictwie? Jakie wytyczne techniczne będą regulowały te rozwiązania?
Uczestnicy: Filip Pachla (Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Szymon Firląg (Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa), Bogdan Szymański (GlobEnergia)

10:50

Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych, czyli dekarbonizacja w praktyce (debata)

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną konieczna jest dekarbonizacja budownictwa. W tym celu potrzebujemy nowych materiałów budowlanych, które będzie charakteryzowała niska emisyjność w trakcie procesu ich powstawania. Budownictwo potrzebuje nowych norm i zmian w postrzeganiu budynku w kontekście jego funkcjonalności.  Jak rynek materiałów budowlanych zmienia się wobec tego trendu? Co robią, a co powinni zrobić producenci, aby wpisać się w ideę zrównoważonego rozwoju? Jak oferta rynkowa przekłada się na ten trend?
Uczestnicy: Marek Dzikiewicz (Prezes Zarządu Balex Metal), Robert Geryło (Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej), Paweł Pichniarczyk (Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), Filip Pachla (Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)

11:20

Co czeka polskie budownictwo? Jak pokonać lub przetrwać kryzys na rynku? (debata)

Sytuacja na rynku budowlanym jest trudna i pojawia się coraz więcej przesłanek, aby sądzić, że czeka nas tu ogromny kryzys. Czy istnieją realne możliwości,  żeby się temu oprzeć? Czy istnieje gotowa recepta na ominięcie zapaści w budownictwie ?  Ile potrwa ten kryzys? Kogo dotyka, a kogo dotknie w przyszłości? Skąd czerpać fundusze na inwestycje budowlane?
Uczestnicy: Paweł Kisiel (Prezes Zarządu firmy Atlas), Maciej Korbasiewicz (Prezes Zarządu firmy Bolix S.A.), Michał Adamiuk (Prezes Zarządu Grupy 3W)

11:50

Ślad węglowy operacyjny i wbudowany w teorii i praktyce. Aktualny stan wiedzy (debata)

Ślad węglowy operacyjny i wbudowany w teorii i praktyce. Aktualny stan wiedzy
Michał Piasecki (Instytut Techniki Budowlanej)

Współczesna wizja projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowlanych (debata)

Uczestnicy: Alicja Kuczera (Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC), Ewa Kosmala (Global Sustainability Director Grupa Selena), Artur Łeszczyński (Skanska)

12:35

Przerwa kawowa

13:00

Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Dorota Bartosz (Dyrektor Techniczna ds. Budownictwa Zrównoważonego, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC )

Panel POBE Zmiany w dyrektywie EPBD – nowe wyzwanie dla budownictwa

Uczestnicy: Bogdan Atanasiu (Komisja Europejska), Tomasz Gałązka (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) Paweł Lachman (Prezes zarządu PORT PC), Paweł Wróbel ( Gate Brussels)

14:10

Przerwa na lunch

15:10

Wymogi środowiskowe stawiane producentom materiałów budowlanych (debata)

Małgorzata Niziurska (Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)

Rozwiązanie technologiczne stosowane w prefabrykacji budynków. Przegląd oferty rynkowej i możliwości produkcyjne

Paweł Sulik (Instytut Techniki Budowlanej)

Lekkie (prefabrykowane) budownictwo szkieletowe (debata)

Uczestnicy: Ewelina Woźniak-Szpakiewicz (Prezes Zarządu DMDmodular), Krzysztof Schabowicz (Politechnika Wrocławska), Piotr Wereski (Saint-Gobain Innovative Materials Polska)

16:15

Koniec 1. Dnia Konferencji

19:00-00:00

Wieczór Branżowy i Uroczysta Gala

10:05

Debata o termomodernizacji – jak modernizować efektywnie?

Czym dziś jest współczesna termomodernizacja? Jak powinna zostać przygotowana inwestycja w termomodernizację domu? Jakie elementy dziś musi uwzględniać? Jak należy finansować tego typu inwestycje?

Uczestnicy: Paweł Mirowski (Pełnomocnik Prezesa RM ds. Programu „Czyste Powietrze” i Efektywności Energetycznej Budynków), Ludomir Duda (ekspert niskoemisyjnej gospodarki komunalnej), Paweł Lachman (Prezes zarządu PORT PC), Jarosław Guzal (termomodernizacja.pl)

Projektowanie modernizacji obiektów budowlanych

Paweł Krause (Politechnika Śląska)

Grzechy polskiej termomodernizacji. Jakie popełniamy błędu w trakcie wykonywania termomodernizacji?

Maciej Rokiel (Firma Atlas)

Termomodernizacja – obowiązkowy, pierwszy krok do poprawy efektywności energetycznej budynku

Piotr Pawlak (Kierownik Działu Zarządzania Produktowego ROCKWOOL CEE)

Technologia „ocieplenie na ocieplenie” czyli jak ocieplić ocieplony budynek?

Paweł Gaciek (Dyrektor Działu Technicznej Obsługi Klienta firmy Bolix S.A, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO)

12:15

Dachy strome, dachy płaskie i ich rola w budownictwie zeroemisyjnym (debata)

Uczestnicy: Krzysztof Patoka (Ekspert w dziedzinie dachów skośnych i płaskich), Katarzyna Wolańska (www.zielonainfrastruktura.pl)

Rozwiązania materiałowe dachów płaskich

Michał Dąbrowski (Kierownik ds. produktu Balex Metal)

Współczesne rozwiązania w zakresie elewacji wentylowanej

Oleksij Kopylow (Instytut Techniki Budowlanej)

Najnowsze rozwiązania wykończenia powierzchni zewnętrznych

Mariusz Garecki (Dyrektor ds. Rozwoju Produktów i Szkoleń w firmie Atlas, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO)

Najnowsze rozwiązania materiałowe stosowane w budownictwie. Dokąd zmierzają technologie stosowane w budownictwie? Jak zmieniają się ich właściwości i sposób aplikacji?

Bartłomiej Monczyński (Product Manager ds. Hydroizolacji Remmers), Krzysztof Pawłowski (Polietchnika Bydgoska)

13:50

Przerwa na lunch

14:50

Rola wentylacji i akustyki w kształtowaniu komfortu i mikroklimatu w pomieszczeniach

Paweł Wargrocki (Technical University of Denmark)

Wpływ najnowszej analizy w zakresie typowych lat meteorologicznych na kwestie związane z projektowaniem budynków

Paweł Lachman (Prezes zarządu PORT PC)

Jak zapewnić sobie odpowiednią ciszę i mikroklimat w domu i biurze? (debata)

Andrzej Kłosak (Politechnika Krakowska), Paweł Wargrocki (Technical University of Denmark)

15:30

Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia konferencji

Prelegenci

Nasi Partnerzy

Logotypy 500x500 (500×500 px) (28)

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty